Vítejte na portálu ServAid

Portál ServAid poskytuje podporu uživatelům díky rychlému a snadnému přístupu k informacím.

Rady, jak používat ServAid efektivně, naleznete v průvodci „Quick tips“ (Rychlé tipy).

Do průvodce průvodci „Quick tips“ (Rychlé tipy) se můžete vždy vrátit prostřednictvím „Menu“ (Nabídky).

Změna jazyka

Jazyk rozhraní a dokumentů můžete měnit volbou možnosti „Settings“ (Nastavení) v „Menu“ (Nabídce).

Videa s návody

K videím s návody k používání portálu ServAid získáte po zvolení možnosti „Animations“ (Animace) v v „Menu“ (Nabídce).

Rychlé vyhledávání

Při používání rychlého vyhledávání se výsledky vyhledávání zobrazí v seznamech podle kategorií informací – produkty, příslušenství, díly, sady, dokumenty a technické aktualizace.
Po výběru produktu ve výsledcích vyhledávání přejdete na Product Page (Stránku produktu), kde naleznete veškeré informace o produktu.

Tip: K podrobnějšímu vyhledávání použijte možnost More Search Options (Další možnosti vyhledávání).


Jak najít informace o produktu

Na Product Page (Stránce produktu) naleznete veškeré informace o daném produktu. Na Product Page (Stránku produktu) se můžete dostat několika způsoby:

Zobrazení produktu na stránce s náhradními díly

Po zvolení ikony Spare Parts (Náhradní díly) v zobrazení Product Page (stránky produktu) uvidíte exploded view icons (ikony rozebraných zařízení) pro všechny moduly daného produktu.

 • Nejaktuálnější sériové číslo každého modulu se zobrazuje jako první a pod ním se zobrazují starší čísla.
 • V seznamu modulů lze provádět další vyhledávání a filtrování.
 • Zvolením možnosti Sort (Řadit) lze provést třídění pořadí modulů podle: Serial number (sériového čísla) a Description (popisu). Případně se také můžete vrátit do Default view (výchozího zobrazení). Po dalším zvolení možnosti Sort (Řadit) můžete přepínat mezi ascending, or descending order (vzestupným nebo sestupným pořadím).
 • Způsob zobrazení seznamu můžete měnit použitím možností Node view (default) (uzlové zobrazení (výchozí)), Grid view (mřížkové zobrazení) nebo Table view (tabulkové zobrazení).
 • V případě volby Exploded view (Zobrazení rozebraných zařízení) se můžete přesvědčit, které náhradní díly jsou k dispozici k objednání. Další informace o objednávání náhradních dílů naleznete v části „Jak objednat náhradní díly?“.
 • Jak objednat náhradní díly?

  Nejdříve se přihlaste do svého účtu v Shop Online (online obchodě).

  Přejděte na kartu „Products/Spare parts“ (Produkty / náhradní díly) a klikněte na odkaz Go to ServAid (Přechod na portál ServAid).

  Můžete buď hledat produkt, nebo použít navigační podokno a přejít na stránku daného produktu.

  Zobrazení stránky s uživatelskými informacemi o produktu

  Zvolte ikonu „User Information“ (Uživatelské informace) v zobrazení Product Page (Stránky produktu) a zobrazí se seznam dokumentů, které jsou pro daný produkt k dispozici. Dále:

 • Vyberte buď soubor HTML, který se otevře na nové kartě, nebo soubor PDF a přečtěte si informace o používání.
 • Další vyhledávání a filtrování v rámci seznamu dokumentů můžete provádět v search field (poli vyhledávání).
 • Zvolte možnost Sort (Řadit) a poté zvolte v rozevíracím seznamu způsob řazení dokumentů: vzestupně, nebo sestupně.
 • Styl zobrazení můžete měnit ikonami Node view, Grid view or Table view (default) (uzlové zobrazení, mřížkové zobrazení a tabulkové zobrazení (výchozí).
 • HTML zobrazení obsahu – Vylepšené vyhledávání uživatelských informaci

  Když na stránce User Information (Uživatelské informace) zvolíte zobrazení HTML, otevře se na nové kartě a zobrazí informace o daném produktu. Zde budete moci:

  Funkce „Used in“ (Použito v) – Příslušenství

  Pokud zvolíte funkci Used in (Použito v), můžete zobrazit seznam produktů, s nimiž je toto příslušenství kompatibilní: